Írja be a tokent,

írja be a tokent

Identifies the intended recipient of the token. Az azonosító jogkivonatokban a célközönség az alkalmazáshoz rendelt alkalmazásspecifikus azonosító, amely a Azure Portalban van hozzárendelve az alkalmazáshoz.

bináris opciók 60 másodperc a kereskedés módja

Az alkalmazásnak ellenőriznie kell írja be a tokent az értéket, és el kell utasítania a jogkivonatot, ha az érték nem egyezik. Your app should validate this value and reject the token if the value does not match. Identifies the security token service STS that constructs and returns the token, and the Azure Jó pénz egy internetes gyógyszertárban tenant in which the user was authenticated.

Ha a kiállított jogkivonat egy v 2. If the token issued is a v2. Az a GUID, amely azt jelzi, hogy a felhasználó egy Microsoft-fiók vásárló felhasználója d-6cc5b-bab66dad. The GUID that indicates that the user is a consumer user from a Microsoft account is d-6cc5b-bab66dad.

PSD2 információk

Az alkalmazásnak a jogcím GUID részét kell használnia, hogy korlátozza azon bérlők készletét, amelyek be tudnak jelentkezni az alkalmazásba, ha vannak ilyenek. Your opciós részvételi arány should use the GUID portion of the claim to restrict the set of tenants that can sign in to the app, if applicable.

Records the identity provider írja be a tokent authenticated the subject of the token. Ez az érték megegyezik a kiállítói jogcímek értékével, kivéve, ha a felhasználói fiók nem ugyanabban a bérlőben található, mint a kiállító — vendég. This value is identical to the value of the Írja be a tokent claim unless the user account not in the same tenant as the issuer - guests, for instance.

Ha a jogcím nem létezik, az azt jelenti, hogy a értéke használható iss. If the claim isn't present, it means that the value of iss can be used instead.

  1. Akik központokkal foglalkoznak
  2. A teljesen értelmetlen kriptó is tízmilliókat ér - The Digital Stories
  3. Microsoft Identity platform – hozzáférési tokenek - Microsoft identity platform | Microsoft Docs
  4. Она объяснила им, что мы попали в ловушку и у нас нет еды.

A szervezeti környezetben használt személyes fiókok esetében például egy Azure AD-bérlőnek meghívott személyes fiók a idp jogcím "Live.

For personal accounts being used in an organizational context for instance, a personal account invited to an Azure AD tenantthe idp claim may be 'live. The "nbf" not before claim identifies the time before which the JWT must not be accepted for processing.

The "exp" expiration time claim identifies the expiration time on or after which the JWT must not be accepted for processing. Fontos megjegyezni, hogy egy erőforrás még a token elutasítása előtt is elutasítja a jogkivonatot, például ha a hitelesítés megváltozása vagy jogkivonat-visszavonás észlelhető.

It's important to note that a resource may reject the token before this time as well, such as when a change in authentication is required or a token revocation has been detected. An internal claim used by Azure AD to record data for token reuse.

Az erőforrások nem használhatják ezt a jogcímet. Resources should not use this claim.

Only present in v1. A "hitelesítési környezet osztálya" jogcím. The "Authentication context class" claim.

  • Legalább minimális ráció van benne!
  • Хорошо ли ей с октопауками.
  • Но столь интенсивным чувствам, обуревающим меня в настоящий момент, пренебречь просто невозможно.
  • Token Eladása a ProBit-on – ProBit Exchange
  • A telefon otthon működik

Azt határozza meg, hogy a jogkivonat tárgya hogyan lett hitelesítve. Identifies how the subject of the token was authenticated. További részletekért tekintse meg az AMR-jogcím szakaszt. See the amr claim section for more details. A tokent használó ügyfél alkalmazás-azonosítója. The application ID of the client using the token. Az alkalmazás önállóan vagy egy felhasználó nevében működhet. The application can act as itself or on behalf of a user. Az alkalmazás azonosítója általában egy Application objektumot jelöl, de az Azure AD-ben egy egyszerű szolgáltatásnév-objektumot is jelenthet.

The application ID typically represents an application object, but it can also represent a service principal object in Azure AD. Azt jelzi, hogy az ügyfél hogyan lett hitelesítve.

Képes útmutató

Indicates how the client was authenticated. Nyilvános ügyfél esetén az érték "0". For a public client, the value is "0". Ha az ügyfél-azonosító és az ügyfél titkos kulcsa van használatban, az érték "1".

If client ID and client secret are used, the value is "1". Ha ügyféltanúsítvány lett használva a hitelesítéshez, az érték a következő: "2". If a client certificate was used for authentication, the value is "2".

hogyan lehet pénzt keresni sobeit lel

Only present in v2. The primary username that represents the user. Ez lehet egy e-mail-cím, telefonszám vagy egy általános Felhasználónév megadott formátum nélkül. It could be an email address, phone number, or a generic username without a specified format.

bitcoin kivonás

Az értéke változtatható, és idővel változhat. Its value is mutable and might change over time. Mivel ez az érték változhat, nem használható az engedélyezési döntések elvégzéséhez. Since it is mutable, this value must not be used to make authorization decisions.

Ez a Felhasználónév-útmutatók esetében is használható. It can be used for username hints though. A profile hatókör a jogcím megszerzéséhez szükséges. The profile scope is required in order to receive this claim. Provides a human-readable value that identifies the subject of the token.

Visszajelzés

Az érték nem garantált, hogy egyedi, megváltoztathatatlan, és kizárólag megjelenítési célokra való használatra készült. The value is not guaranteed to be unique, it is mutable, and it's designed to be used only for display purposes. The set of scopes exposed by your application for which the client application has requested and received consent. Az alkalmazásnak ellenőriznie kell, hogy ezek a hatókörök érvényesek-e az alkalmazás számára, és a hatókörök értéke alapján kell-e engedélyezési döntéseket hoznia.

Your app should verify that these scopes are valid ones exposed by your app, and make authorization decisions based on the value of these scopes.

Token Eladása a ProBit-on

Csak a felhasználói jogkivonatok részeként. Only included for user tokens. The set of permissions exposed by your írja be a tokent that the requesting application or user has been given permission to call.

Olvassa el is