Költségvetési bevételek további típusai.

A jogszabály mai napon Váltás a jogszabály következő időállapotára Jelen dokumentum a jogszabály 1.

költségvetési bevételek további típusai

A teljes jogszabály nyomtatásához valássza a fejlécen található nyomtatás ikont! Az államháztartás központi alrendszerének egyenlege költségvetési bevételek további típusai főösszegei 1. Az államadósság értéke 3. A központi alrendszer tartalék-előirányzatai 4. Pénzügyminisztérium fejezet, Közszférában foglalkoztatottak bérkompenzációja jogcímen a költségvetési szerveknél és a nevelési-oktatási, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család- gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet önmaga vagy intézménye útján ellátó egyházi jogi személynél foglalkoztatottak részére a Különféle kifizetések jogcímen a a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvény szerinti munkáltatói kifizetésekre, b az Állami Számvevőszékről szóló Ágazati életpályák és bérintézkedések jogcímen - jogszabály vagy kormányhatározat alapján járó - többlet személyi juttatások és az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kifizetésére.

A nyilatkozatra vonatkozó további rendelkezéseket a Kormány rendeletben állapítja meg. Beruházás Előkészítési Alap bináris opció wk a központi költségvetési források felhasználásával megvalósuló egyes beruházások előkészítési folyamata fedezetének biztosítására.

A Beruházás Előkészítési Alap felhasználásának szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg. Közszolgáltatások fejlesztése jogcímen az egészségügyi ágazat költségvetési bevételek további típusai összefüggő, az ellátórendszer hatékonyságának növelését és a finanszírozási rendszer fenntarthatóságának javítását célzó feladatok támogatására. Az állam vagyonával kapcsolatos rendelkezések 5. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kiadásai terhére történő, ,0 millió forint összeget elérő mértékű kötelezettségvállalásokat és - a központi alrendszer likviditási helyzetére figyelemmel - a kifizetések ütemezését az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter a rábízott vagyon vagyonkezelési tervének keretében hagyja jóvá.

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Nemzeti Eszközkezelő Zrt. A Kormány határozatában legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült hasznosítási és értékesítési bevételek mértékéig engedélyezheti a XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet Nemzeti Eszközkezelő Legjobb bináris opció kezdőknek. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezetben elszámolandó - bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a Az államháztartásért felelős miniszter ennek érdekében - legfeljebb a Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek jogcímcsoport előirányzaton belül kell elszámolni.

E bevételek államháztartásért felelős miniszter által jóváhagyott összege a Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetből finanszírozható felhalmozási kiadások teljesítésére használható fel a 6 bekezdésben meghatározott költségvetési bevételek további típusai.

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. A túllépés mértékének számítása során az előirányzat összegének megállapításakor nem vehető figyelembe az előirányzat javára év közben a Kormány döntésével biztosított többlet.

A Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím bevételeként kell elszámolni. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport előirányzat a Kormány engedélyével Fejezeti tartalék alcímén szereplő kiadási előirányzat az e költségvetési fejezetben szereplő kiadási előirányzatok átcsoportosítás útján történő növelésére használható fel.

Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt.

Hogy készítsünk pénzügyi költségvetést kisvállalkozások számára Stephen Fishman november 13, A költségvetés egy olyan dokumentum, amely előre vetíti egy vállalkozás jövőbeli eladásait, költségeit, bevételeit és pénzforgalmát.

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások alcím és a 2.

költségvetési bevételek további típusai

Társaságokkal kapcsolatos kiadások alcím kiadási előirányzatain belül és a két alcím kiadási előirányzatai között átcsoportosíthat. Az átcsoportosítás mértéke az egyes kiadási előirányzatokat érintően egyedileg és együttesen sem haladhatja meg a ,0 millió forintot és nem történhet olyan előirányzat terhére, amelynek teljesülése módosítás nélkül eltérhet az előirányzattól.

Egyéb bevételek alcímen belül önálló jogcímcsoporton kell elszámolni. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2.

A XLIV. Fejezeti tartalék alcím kiadási előirányzatának felhasználásáról az agrárpolitikáért felelős miniszter és az államháztartásért felelős miniszter együttesen dönt. A Nemzeti Földalappal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet bevételi előirányzatainak a tervezettet meghaladó pénzforgalmi teljesítése esetén különösen indokolt esetben, a Kormány határozatában adott jóváhagyásával e költségvetési fejezetnek a Kormány határozatában megjelölt kiadási előirányzata - legfeljebb a pénzforgalmilag teljesült többletbevétel mértékével - túlléphető, ha e költségvetési fejezet bevételei együttes összegénél nem jelentkezik bevétel-elmaradás.

A tulajdonosi költségvetési bevételek további típusai szervezet az általa e minőségében a A fejezetet irányító szerv e tulajdonosi joggyakorlói minőségben végrehajtandó kiadások teljesítése érdekében - a XLIII.

Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet kivételével - a fejezeten belül átcsoportosíthat és új központi kezelésű kiadási előirányzatot hozhat létre az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer költségvetési bevételek további típusai előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az államháztartásról szóló Zöld Beruházási Rendszer végrehajtásának feladatai jogcímcsoport előirányzatát a fejezetet irányító miniszter - az Áht.

Kibocsátási egységek értékesítéséből származó bevételek jogcímcsoporton belül új jogcímet hozhat létre. Egyes költségvetési szervek befizetési kötelezettségei 9. Az elkülönített állami pénzalapokkal összefüggő rendelkezések Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 8. Start-munkaprogram címen rendelkezésre álló előirányzat biztosít fedezetet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap fejezet, 1.

Hogy készítsünk pénzügyi költségvetést kisvállalkozások számára

Hazai innováció támogatása cím terhére A Nyugdíjbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések Nyugdíjbiztosítási Alap fejezetnél a 2. Nyugellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén méltányossági alapon megállapításra kerülő nyugellátásra ,0 millió forint, méltányossági alapú nyugdíjemelésre ,0 millió forint, egyszeri segélyre ,0 millió forint használható fel. Alap kezelőjének javaslatára az 1 bekezdésben meghatározott méltányossági keretösszegek között átcsoportosíthat.

Az Egészségbiztosítási Alappal összefüggő rendelkezések Egészségbiztosítási Alap fejezetben kizárólag a a 2. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, a 4. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport és az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport között és b a 2. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport, Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék jogcímről a jogcímcsoport Egészségbiztosítási Alap fejezet, 2. Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport Gyógyszertámogatás jogcímcsoport 1.

Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoporton belül az Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoporton belül a jogcímek között az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat. Természetbeni ellátások céltartaléka jogcímcsoport előirányzatból a 2.

Gyógyító-megelőző ellátás, a 4. Gyógyszertámogatás, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoportok jogcímeire és a 7.

Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcímre az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével átcsoportosíthat.

Egészségbiztosítási Alap fejezet, 1. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, valamint 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím előirányzaton elszámolt bevételek mértékéig a LXXII.

Gyógyszertámogatási céltartalék jogcímről a 2. Szerződések szerinti gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések jogcím, 2. Folyamatos gyógyszerellátást biztosító gyógyszergyártói és forgalmazói befizetések és egyéb gyógyszerforgalmazással kapcsolatos bevételek jogcím bevételi előirányzatán felül jelentkező többletbevétel összegével.

Természetbeni ellátások alcímen belül az időarányoshoz viszonyított évközi előirányzat-túllépést az 1. Gyógyszertámogatás jogcímcsoport, az 5. Gyógyászati segédeszköz támogatás jogcímcsoport, továbbá a 7. Külföldön tervezett egészségügyi ellátások megtérítése jogcím esetében az államháztartásért felelős miniszter engedélyezheti.

Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport tartalmazza az Egészségbiztosítási Alapból a továbbiakban: E. Alap finanszírozott térítésmentesen vagy részleges térítés ellenében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó egészségügyi szolgáltatók szerződésben meghatározott feladataira tárgyévben folyósítandó összeget.

Gyógyító-megelőző ellátás jogcímcsoport jogcímeinek előirányzatai együttesen ,0 millió forintot tartalmaznak az mit jelent az internetes lehetőségeket ellátórendszer fejlesztéséről szóló törvény és végrehajtási rendelete szerinti többletkapacitás-befogadások várható éves teljesítményének finanszírozására.

költségvetési bevételek további típusai

A befogadásoktól eltérő, a jogcímcsoporton belüli jogcímek szerinti célra történő felhasználását a tényleges kiadások függvényében az egészségbiztosításért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezheti. Gyógyszertámogatás kiadásai jogcím előirányzata tartalmazza az ,0 millió forint finanszírozási előlegre fordítható összeget.

Egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén táppénz, csecsemőgondozási díj és gyermekgondozási díj megállapítására együttesen ,0 millió forint, rokkantsági, rehabilitációs ellátás megállapítására ,0 költségvetési bevételek további típusai forint, a 3.

Természetbeni ellátások alcímen belül az adott előirányzat terhére különös méltánylást érdemlő körülmények esetén gyógyító-megelőző ellátásra ,3 millió forint, gyógyszertámogatásra 10 ,0 millió forint, gyógyászati segédeszköz támogatásra ,0 millió forint használható fel.

A központi alrendszer előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő kiadásai és bevételei Az Országgyűlés kizárólagos hatásköre Országgyűlés fejezet, 8. Pártok támogatása cím költségvetési bevételek további típusai b az I. Országgyűlés fejezet, 9. Pártalapítványok támogatása cím előirányzatainak év közbeni megváltoztatására. Országgyűlés fejezet, Nemzeti Költségvetési bevételek további típusai Iroda cím előirányzatainak csökkentésére. Országgyűlés fejezet, a II.

Köztársasági Elnökség fejezet, a III. Alkotmánybíróság fejezet, a IV. Alapvető Jogok Biztosának Hivatala fejezet, az V. Állami Számvevőszék fejezet, a VI. Bíróságok fejezet, a VIII. Ügyészség fejezet, a XXX. Magyar Művészeti Akadémia fejezet kiadási és bevételi előirányzatai főösszegének, b a XI.

Miniszterelnökség fejezet, Egyházi célú központi költségvetési hozzájárulások jogcímcsoport előirányzatai közül a 3. Egyházi alapintézmény-működés, SZJA rendelkezés és kiegészítése jogcím, a 4. Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék jogcím, 5.

Értelmező rendelkezések Áht. Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv: az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek az Országgyűlés, a Köztársasági Elnökség, az Alkotmánybíróság, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, az Állami Számvevőszék, a Bíróságok, az Ügyészség, a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti Akadémia fejezetekhez tartozó költségvetési szervek kivételével, Az államháztartás rendszere Áht. A közfeladatok Áht. A közfeladatok ellátásában államháztartáson kívüli szervezet jogszabályban meghatározott rendben közreműködhet.

Az lakosnál kisebb településeken szolgálatot teljesítő egyházi személyek jövedelempótléka - Bevett egyházak jogcím, valamint a 6. Külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek támogatása - Határon túli egyház és annak belső egyházi jogi személye jogcím előirányzatai csökkentésére. A Kormány, az államháztartásért felelős miniszter és a fejezetet irányító szervek vezetőjének különleges jogosítványai Országvédelmi Alap jogcímcsoport előirányzatából legfeljebb költségvetési bevételek további típusai ,0 millió forint az EDP jelentés Országvédelmi Alap jogcímcsoport előirányzatának a 2 bekezdésen felüli része az EDP jelentés Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport előirányzatnak az Áht.

Nemzeti Foglalkoztatási Alap fejezet, 2. Szakképzési és felnőttképzési támogatások cím előirányzata terhére év közben befizetést teljesíthet a központi költségvetés javára. Belügyminisztérium fejezet és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetek közötti átcsoportosításról.

Olvassa el is